Településrendezési eszközök

A településrendezési eszközök azok a dokumentumok, amelyek kereteket teremtenek a településeken tervezett építési tevékenységeknek: ehhez lehetőségeket biztosítanak és korlátokat állítanak fel. A településrendezési eszközök közé tartozik a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat.

(Részei a településszerkezeti terv, ahol az egyes területek területfelhasználása kerül meghatározásra. Ehhez szöveges szerkezeti leírás tartozik. A településrendezési eszközök másik része a Helyi Építési Szabályzat, mely voltaképpen egy önkormányzati rendelet az építés szabályairól. Rajzi melléklete a Szabályozási Terv, ahol a korábban, a szerkezeti tervben meghatározott területfelhasználások sajátos jellegük alapján kisebb egységekre, övezetekre kerülnek felosztásra.)

A vonatkozó jogszabályok alapján a településrendezési eszközök módosításáról, vagy további változatlan használatáról településszerkezeti terv esetében minimum 10, Helyi Építési Szabályzat esetében minimum 4 évente dönt a képviselőtestület. Amennyiben idő közben beruházási, fejlesztési igények merülnek fel, úgy a módosítások időben hamarabb szükségessé válhatnak.
Számos kisebb módosítási kérelem, vagy egy-egy nagy formátumú beruházás, illetve változtatási igény felmerülése, vagy akár a jogszabályi keretek jelentős változása miatt a terv „elavulása” esetén a módosítás vonatkozhat a teljes közigazgatási területre, s a teljes tervre (szerkezeti terv és HÉSZ). Ez a terv teljes felülvizsgálatát jelenti.

Egyes beruházások csak a település egy-egy részét is érinthetik, ebben az esetben lehetőség nyílik csak az adott területre vonatkozó módosításra. Területfelhasználás, jelentős műszaki infrastruktúra, illetve az értékvédelmet érintő változás esetén a módosítás a településszerkezeti tervet érinti, ebben az esetben általában a Helyi Építési Szabályzat is változik. Amennyiben az előbb felsorolt elemek nem változnak, úgy a módosítás kizárólag a Helyi Építési Szabályzatra is vonatkozhat.