TAK, TKR

Értékkataszter
Munkáink során nagy hangsúlyt fektetünk a települési értékvédelemre, mely - álláspontunk szerint - a települések megőrzésének és fennmaradásának záloga. Éppen ezért irodánk fontosnak tartja a településrendezési eszközök készítése során az örökségvédelmi hatástanulmány részletes kidolgozását, továbbá segítséget nyújt a települési értékkataszterek elkészítésében.

Településképi arculati kézikönyv (TAK)
A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

Településképi rendelet (TKR)
A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.